LOPD

LEGE  OHARRA

E-mail hau eta atxikita doakion edozein dokumentu, NIF B95645925 duen ALLUITZ NATURA SL igorria izan da, erabat konfidentziala da eta bere edukia bakarrik bidali zaion pertsona edo erakundeari zuzendua dago.  Ez baldin bazara mezu honen hartzaile izendatua, mezu honen edozein kopia edo zabalpen egitea erabat debekaturik dagoela ohartarazi nahi genizuke. Ez baldin baduzu Alluitz Naturak luzatutako mezu geihago jaso nahi, info@alluitznatura.com helbidera idatzi ‘BAJA’ hitza mezuaren gaian idatziz. Datuen Babeserako Lege Organiko espainiarra 15/1999 jarraituz, zure datuak ALLUITZ NATURAREren datu base batetan daudela ohartarazten zaitugu. Datu base honen helburua gure enpresaren informazioa helaraztea da. Zure datuen sarrera, zuzenketa eta ezeztaketa eskubideak gauzatu ditzakezu info@alluitznatura.com  helbide elektronikora edo  Mendiola Auzoa 25 48220 Abadiño (Bizkaia) Helbidera eskutitz bat idatziz. Mila esker.

 

Alluitz Naturak uko egiten dio email honetan azaltzen den informazioaren erabilera okerrari. ALLUITZ NATURAK ez du zihurtatzen informazioaren, testuen, grafikoen eta loturen edo beste edozein elementuren edukiaren zehaztasuna email honetan.  ALLUITZ NATURA ez da arduratuko materiale hauek sortutako kalte berezi, zeharkako edo ondoriozkoetatik, mugatu gabeko galerak barne edo galdutako diru sarrerak barne. Informazio hau jakinarazpen gabe aldatzea posible da eta ez du inongo konpromezurik ALLUITZ NATURA  empresaren aldetik etorkizun batetan.

 

ADVERTENCIA LEGAL

Este e-mail y cualquier documento adjunto han sido remitidos por ALLUITZ NATURA SL con NIF B95645925 y son confidenciales y propiedad del remitente. Su contenido debe ser conocido exclusivamente por la persona o entidad destinataria. Si usted no es el destinatario, le informamos de que está estrictamente prohibido cualquier empleo, copia o difusión en cualquier medio del contenido de este fax/e-mail. Si no desea recibir más comunicaciones, puede solicitarlo a info@alluitznatura.com  indicando ‘BAJA’ en el ‘Asunto’. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 española, le informamos de que sus datos están incorporados a un fichero cuyo responsable es ALLUITZ NATURA SL, con la finalidad de enviarle información relativa a nuestra empresa. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos a info@alluitznatura.com  o por escrito a la dirección Barrio Mendiola 25 48220 Abadiño (Bizkaia). Gracias.

 

ALLUITZ NATURA SL declina toda responsabilidad jurídica ocasionada por errores u omisiones que pudieran aparecen en la información suministrada en este e-mail.  ALLUITZ NATURA SLno garantiza la exactitud o exhaustividad de la información, textos, gráficos, enlaces o cualquier otro elemento contenido en este e-mail.  ALLUITZ NATURA SL no podrá ser responsabilizada por ningún daño especial, indirecto, incidental o consecutivo, incluyendo, sin limitación, la pérdida de ingresos o la pérdida de ganancias que pudieran resultar del uso de estos materiales. La información contenida está sujeta a cambios sin notificación previa y no representa un compromiso por parte de  ALLUITZ NATURA SL en el futuro.